Proponowana nazwa spółki
Dyrektorzy spółki
Dane dyrektorów spółki: imiona i nazwisko, adres, data urodzenia, zawód, miejsce urodzenia, numer telefonu.
Liczba udziałów
Liczba udziałów, np. 100 udziałów o wartości 1 funt każdy
Udziałowcy
Imiona i nazwiska udziałowców oraz liczba udziałów przynależna każdemu z nich, np. Jan Kowalski - 50 udziałów
E-Mail
Telefon kontaktowy
Preferowany kontakt
Wybrane usługi1. Aby zarejestrować spółkę jako pracodawcę co najmniej jeden z dyrektorów musi posiadać brytyjski numer ubezpieczenia społecznego (National Insurance Number) 2. Jako dyrektor nominalny może występować osoba prawna (jedna z naszych spółek) lub osoba fizyczna, rezydent Wielkiej Brytanii posiadający National Insurance Number 3. W cenę apostille wchodzi koszt potwierdzonego certyfikatu
Forma płatnościAdres spółki jeśli inny niż nasz
Informacje dodatkowe