Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Członkowie zarzadu spólki brytyjskiej

Brytyjska Ustawa o Spółkach z 2006 roku (Companies Act 2006) przewiduje istnienie dwóch funkcji w spółce z o.o. (limited company) – dyrektora i sekretarza.

Każda spółka musi mieć co najemniej jednego dyrektora, który jest osobą fizyczną. Oprócz tego, brytyjskie prawo dopuszcza, by dyrektorem była osoba prawna. W takiej sytuacji osoba prawna jest jedynie reprezentowana przez osobę fizyczną. Dyrektorzy są odpowiedzialni za spełnianie przez spółkę wymogów prawa oraz jej funkcjonowanie.
Spółki akcyjne (Public Companies) muszą mieć co najmniej dwóch dyrektorów i jednego sekretarza.

Ustawa o Spółkach z 2006 roku nakłada na dyrektorów dostarczanie w przewidzianym przez prawo czasie następujących dokumentów:
• raport roczny (annual return)

• sprawozdanie finansowe (annual accounts)

• zawiadomienie o zmianie danych członków zarządu (company officers)

• zmiana adresu rejestracyjnego spółki

• przydział udziałów

• rejestracja zabezpieczeń

Oprócz tego dyrektorzy mają inne obowiązki oraz ponoszą także odpowiedzialność na podstawie innych regulacji niż Ustawa o Spółkach z 2006. Między innymi to właśnie oni odpowiadają za składanie prawidłowych deklaracji podatkowych i płacenie przez spółkę podatków. Spoczywa na nich odpowiedzialność za wywiązywanie się przez spółkę z obowiązków nakładanych przez prawo pracy (employment law) oraz bezpieczeństwo i higienę pracy (health and safety regulations).

W pewnych sytuacjach dyrektorzy mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności karnej oraz finansowej za łamanie prawa, jeśli do tego dojdzie. Mogą także zostać pozbawieni prawa sprawowania funkcji dyrektora na czas od 2 do 15 lat.

Drugim stanowiskiem w spółce, którego istnienie przewidują obecne regulacje jest stanowisko sekretarza spółki. Pełni on rolę głównego urzędnika administracyjnego spółki.

Warto zauważyć, że po 6 kwietnia 2008 zostaje zlikwidowany wymóg posiadania przez spółkę z o.o. (limited company) sekretarza. Jeśli jednak właściciele zdecydują się pozostawić w spółce stanowisko sekretarza, to będzie on miał takie same uprawnienia jak do tej pory.

Data dodania: 2012-10-25

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony