Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Kara za nie rozliczenie sie

Pracuję na budowie na karcie CIS. Kilka tygodni temu otrzymałem z urzędu podatkowego list, w którym napisali, że nałożono na mnie karę, ponieważ nie rozliczyłem się i nie zapłaciłem podatku. Ale przecież mój kontraktor zapłacił za mnie podatek!
Odpowiedź:

Pracując na podstawie karty CIS, występuje Pan wobec urzędu podatkowego jako firma. Oznacza to, że obowiązuje Pana zasada samo obliczenia należności podatkowych. W ciągu roku kontraktor odprowadza za Pana 18% podatku, jednak po zakończeniu roku podatkowego, czyli po 5 kwietnia każdego roku, musi Pan wysłać do urzędu podatkowego deklarację podatkową i ewentualnie dopłacić należny podatek lub - co się zdarza częściej - wystąpić o zwrot nadpłaconego podatku. Brak wykonania tego obowiązku stanowi czyn zabroniony i, niestety, karalny. 

Ostateczna data przysłania do Her Majesty Revenue and Customs rozliczenia podatkowego oraz ewentualnego zapłacenia należnej kwoty podatku upływa z dniem 31 stycznia. Jeśli deklaracja podatkowa nie dotrze do HMRC przed tą datą, a należna kwota nie zostanie uiszczona, urząd podatkowy nakłada na podatnika automatyczną karę w wysokości 100 funtów. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, kolejna kara w takiej samej wysokości zostaje nałożona 31 lipca.

Oprócz nałożenia automatycznych kar, po 31 stycznia urząd podatkowy nalicza karne odsetki od kwoty zaległego podatku. Podatnikowi zalegającemu z rozliczeniem grożą jeszcze inne poważne konsekwencje. Jeśli nie zapłacono podatku w 28 dni po upływie terminu płatności Inland Revenue może nałożyć karę - dopłatę w wysokości 5% należnej kwoty podatku. Ponadto doliczają kolejne 5%, jeśli nie uiści się należnego podatku po 31 lipca. 

Jeżeli Tax Return nadal nie zostanie wysłany, Inland Revenue może wystąpić o pozwolenie na obciążenie Pana karą nakładaną za każdy dzień zwłoki. Kara ta może wynieść do 60 funtów dziennie.

Warto zauważyć, że łączna wysokość nałożonych kar nie może przekroczyć wysokości należnego podatku. Tak więc w przypadku osób pracujących na podstawie karty CIS kary są zwykle anulowane po rozliczeniu się z podatku.

Data dodania: 2006-07-09

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony