Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Nowe kary dla pracodawców

Wraz z początkiem nowego roku podatkowego weszły w życie nowe kary. Grożą pracodawcom, którzy nie wpłacają w terminie do urzędu podatkowego podatku i składek National Insurance związanych pensjami wypłacanymi pracownikom, w tym również dyrektorom spółek.

Przepisy wymagają by należności związane z pensjami wypłacanymi pracownikom były wpłacane do 19 dnia każdego miesiąca a w przypadku mniejszych należności raz na kwartał. Do tej pory opóźnienia nie wiązały się w zasadzie z żadnymi konsekwencjami dopóki HM Revenue and Customs nie podjął egzekucji należności.

Niestety od 6 kwietnia spóźnialskim pracodawcom grożą kary. Ich wysokość związana jest z wysokością należności oraz liczbą i notorycznością spóźnień. I tak pierwsze spóźnienie w danym roku podatkowym nie jest zagrożone karą. Dwa do czterech spóźnień zagrożonych jest karą w wysokości 1 procenta zaległej sumy, pieć do siedmiu grozi karą w wysokości 2 procent, osiem do dziesięciu – 3 procent, zaś jedenaste i dwunaste spóźnienie- 4 procent. To nie wszystko – jeśli zaległość przekracza sześć miesięcy nakładana jest dodatkowa kara w wysokości 5 procent, zaś po roku kolejne 5 procent.

Aby uniknąć powyższych kar osoby i spółki zatrudniające pracowników powinny pamiętać o regularnym uiszczaniu należności wobec urzędu podatkowego a w przypadku kłopotów z płynnością poprosić urząd o dodatkowy czas. Ważne jest aby w sprawie odroczenia płatności zwrócić się do HMRC przed upływem terminu a w razie uzyskania zgody uiścić ją zgodnie z ustaleniami.

Data dodania: 2010-05-02

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony