Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Nowy system CIS

Słyszałem, że od przyszłego roku nie będzie już kart CIS. Czy to znaczy, że nie będę już mógł pracować na budowie jako podwykonawca (subcontracotr)? To prawda, że od przyszłego roku podatkowego, czyli od 6 kwietnia 2007 3., urząd podatkowy (Her Majesty Revenue and Customs – HMRC) wprowadza istotne zmiany w Construction Industry Scheme (CIS).

Przypomnijmy, że system CIS reguluje stosunki pomiędzy kontraktorem i podwykonawcą w branży budowlanej. Oba podmioty występują jako niezależne firmy. Zanim podwykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonywane usługi powinien pokazać zleceniodawcy kartę lub certyfikat CIS. Natomiast kontraktor powinien odprowadzić do urzędu podatkowego 18 proc. od wypłaty sumy należnej podwykonawcy na poczet jego podatku dochodowego i składek ubezpieczenia społecznego.

Ważna różnica w nowym systemie będzie polegała na zlikwidowaniu wspomnianych wcześniej kart CIS oraz voucherów (Służą one do dokumentowania wzajemnych relacji finansowych pomiędzy kontraktorem, podwykonawcą i urzędem podatkowym).

Podwykonawcy, którzy posiadają obecnie stałe karty CIS nie będą musieli rejestrować się w ramach nowego CIS. Powtórnie będą musieli zarejestrować się jedynie ci podwykonawcy, którzy obecnie posiadają tymczasowe karty CIS, z terminem ważności upływającym przed kwietniem 2007 r.


Prowadzę małą firmę budowlaną. Kilku chłopaków pracuje dla mnie jako podwykonawcy. Podobno od przyszłego roku nie będę się już mógł z nimi rozliczać jak dotychczas. Czy to prawda? 

W dalszym ciągu będziesz mógł się rozliczać na dotychczasowych zasadach. Zmiany w systemie CIS będą miały charakter techniczny i naruszają jego istoty.

Ponieważ po 6 kwietnia 2007 nie będzie kart CIS, kontraktor, zanim skorzysta z usług podwykonawcy, będzie musiał zweryfikować, czy jest on zarejestrowany w urzędzie podatkowym, a także zadeklarować, że nie jest pracownikiem w firmie kontraktora.

Nowością będzie fakt, że zaliczka na podatek dochodowy będzie odprowadzana w dwóch wymiarach. Od wypłat podwykonawców, którzy zostaną zweryfikowani w jako zarejestrowani podwykonawcy zaliczka na podatek będzie odprowadzana przez kontraktora w tej samej wysokości - 18 proc. Od wypłat podwykonawców niezweryfikowanych kontraktor będzie odprowadzał zaliczkę wg. podwyższonej stawki – 30 proc.

Jednocześnie HMRC będzie wymagał od kontraktora wysyłania co miesiąc sprawozdania podsumowującego płatności dla podwykonawców oraz odprowadzone zaliczki. Takie sprawozdanie będzie musiało być wysyłane również wówczas, gdy zleceniodawca nie dokonywał żadnych płatności. 

Dokonując płatności podwykonawcy kontraktor będzie musiał wydać mu pisemne podsumowanie zawierające sumę wypłaty i wysokość odprowadzonej zaliczki.

Warto zauważyć, że nowy system CIS będzie umożliwiał dokonywanie wszelkich rozliczeń z HMRC drogą internetową, bez używania papierowych formularzy.


Autor: Brytania Ltd

Artykuł został opublikwany w londyńskim tygodniku Fusion Magazine.


Data dodania: 2006-06-12

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony