Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Pamietaj o podatku.

ak co roku do końca stycznia ponad 9 milionów mieszkańców Wielkiej Brytanii jest zobowiązanych dostarczyć do urzędu podatkowego rozliczenie podatkowe i ewentualnie rozliczyć się z fiskusem. Wiele osób odwleka ten niezbyt przyjemny obowiązek do ostatniej chwili a w rezultacie nie są w stanie wysłać deklaracji na czas narażając się na kłopoty ze skarbówką.

Nie wszyscy pracujący w Wielkiej Brytanii są objęci self assessment, czyli obowiązkiem złożenia w urzędzie podatkowym (Her Majesty Revenue and Customs) deklaracji rocznej (tax return). Większość osób zatrudnionych nie ma takiego obowiązku. Jednak masz taki obowiązek, jeśli należysz między innymi do jednej z następujących grup:

• osoby prowadzące działalność gospodarczą (również posiadacze kart CIS)
• dyrektorzy spółek
• osoby otrzymujące dochód z nieruchomości
• osoby uzyskujący dochody opodatkowane w skali 40 procent (w roku podatkowym 2005/06 powyżej 32,400 funtów)
• inne osoby o skomplikowanej strukturze dochodów (w razie wątpliwości, czy należysz do takiej kategorii skontaktuj się z HM Revenue and Customs lub doradcą podatkowym)

Co mi grozi, jeśli nie rozliczę się w terminie?

Jak co roku wiele osób odwleka ten niezbyt przyjemny obowiązek do ostatniej chwili a w rezultacie nie są w stanie wysłać deklaracji na czas. Tymczasem jeśli deklaracja podatkowa nie dotrze do urzędu skarbowego na czas to urząd nakłada na podatnika automatyczną karę w wysokości 100 funtów. Jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, kolejna kara w takiej samej wysokości zostaje nałożona 31 lipca.

Oprócz nałożenia automatycznych kar, po 31 stycznia urząd podatkowy nalicza karne odsetki od kwoty zaległego podatku. Podatnikowi zalegającemu z rozliczeniem grożą jeszcze inne konsekwencje. Jeśli nie zapłacono podatku w 28 dni po upływie terminu płatności HM Revenue and Customs może nałożyć karę - dopłatę w wysokości 5% szacowanej kwoty podatku. Ponadto doliczają kolejne 5%, jeśli nie uiści się należnego podatku po 31 lipca. Jeżeli tax return nadal nie zostanie wysłany, Inland Revenue może wystąpić o pozwolenie na obciążenie podatnika karą nakładaną za każdy dzień zwłoki. Kara ta może wynieść do 60 funtów dziennie.

Na szczęście łączna wysokość nałożonych kar nie może przekroczyć wysokości należnego podatku. Kary są więc zwykle anulowane w przypadku osób, których dochody netto nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, pracujących na podstawie karty CIS (o ile jednak przysługuje im zwrot podatku) a także innych osób, z których deklaracji rocznych nie wynika dodatkowa należność podatkowa. Oczywiście kara może zostać anulowana dopiero po złożeniu deklaracji w urzędzie podatkowym.

Nie oznacza to jednak, że osoby, którym nie grożą kary finansowe za zbyt późne rozliczenie się mogą zwlekać. Narażają się one bowiem na niepotrzebne zainteresowanie fiskusa, jednocześnie znacząco przedłużając okres, w którym urząd podatkowy może rozpocząć kontrolę.

Po co mi księgowy?

Urząd podatkowy nie wymaga aby przy dokonywaniu rozliczenia podatkowego podatnik korzystał z pomocy księgowego czy doradcy podatkowego. Jednak warto pamiętać, że złożenie deklaracji rocznej nie ogranicza się jednak do wypełnienia formularza.

Dobry księgowy może między innymi przygotować dodatkową dokumentację oraz udzielić porady co do kosztów, które możemy odliczyć od dochodu, zmniejszając tym samym podstawę opodatkowania. W efekcie dzięki skorzystaniu z pomocy można często zaoszczędzić znacznie więcej niż wyniesie honorarium doradcy i jednocześnie zmniejszyć ryzyko pomyłek w deklaracji rocznej i związanych z nią kalkulacjach.

Solidna firma

Zanim jednak podzielimy się z księgowym informacjami o naszych finansach to warto sprawdzić wiarygodność i kwalifikacje doradcy, z którego usług chcemy skorzystać. Ważną informacją jest czy posiada on wykupione ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej. Jest to gwarancja, że w przypadku poniesienia strat finansowych podatnik będzie mógł dochodzić odszkodowania w razie popełnia przez doradcę błędów. Oczywiście, jeśli rozliczamy się sami możemy mieć żal tylko sami do siebie.

Adam Bany
Brytania LtdCzy wiesz, że…

W roku podatkowym 2005/06 kwota wolna od podatku wynosiła 4895 funtów? Oznacza to, że poniżej tego progu nie płacisz ani podatku dochodowego ani składek National Insurance Contributions Class 4. W roku bieżącym kwota wolna wzrosła do 5035 funtów.

Podobnie jak w Polsce w Wielkiej Brytanii podatek od dochodów osobistych ma charakter progresywny. Oznacza to, że im więcej zarabiasz tym większą część swoich dochodów musisz oddać fiskusowi dochód z ubiegłego roku podatkowego na pierwsze 2090 funtów powyżej kwoty wolnej musisz zapłacić 10 procent podatku dochodowego. Jednak na kolejna 30310 funtów stawka podatku wzrasta do 22 procent. Jeśli należysz do szczęśliwców, którzy zarabiają więcej niż te sumy to musisz się liczyć z tym, że twój pozostały dochód zostanie opodatkowany stawką 40 procent.

Możesz się pocieszyć tym, że w Polsce przy tych samych dochodach zapłaciłbyś znacznie więcej ze względu na bardzo niskie – w porównaniu do brytyjskich – progi podatkowe. Na przykład w Polsce kwota wolna od podatku w roku 2006 wynosiła zaledwie równowartość około 500 funtów.

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą lub uzyskujesz dochody z wynajmu nieruchomości to uzyskaną kwotę możesz pomniejszyć o koszty poniesione w celu jej uzyskania. Na przykład, jeśli prowadzisz działalność w branży budowlanej to w koszty możesz wliczyć zwykle materiałów i narzędzi, koszt dojazdów do miejsca wykonywania zlecenia, rozmów telefonicznych, koszty użytkowania samochodu i inne wydatki o ile są bezpośrednio związane z prowadzoną działalnością. Warto pamiętać, że przepisy dotyczące tej materii są dość skomplikowane i istnieje szereg zasad, które muszą być przestrzegane przy przygotowywaniu kalkulacji.

Powyższy tekst pochodzi z portalu www.mojawyspa.co.uk

Data dodania: 2007-01-09

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony