Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Partnership

Wiele osób podejmując działalność gospodarczą chce ją prowadzić raczej we współpracy ze wspólnikiem (wspólnikami) niż całkowicie samodzielnie. Naprostsza możliwość to prowadzenie biznesu na zasadzie partnership.

Najbliższym polskim odpowiednikiem brytyjskiej formy własności partnership jest spółka cywilna. Partnership może stworzyć co najmniej dwóch wspólników wspólnie prowadzących działalność gospodarczą. Charakterystyczną cechą takiej spółki jest fakt, że nie ma ona osobowości prawnej. Oznacza to między innymi, że wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem, chyba, że umowa między nimi reguluje to inaczej. 

Umowa

Podstawową sprawą przy zakładaniu spółki w Anglii jest sporządzenie umowy regulującej strukturę spółki, wzajemne zobowiązania wspólników a także sposoby rozwiązywania ewentualnych kwestii spornych. Jeśli taka umowa nie zostanie sporządzona wszelkie kwestie sporne w wypadku będą regulowane przez The Partnership Act z 1890 a więc y czasów wiktoriańskich. Od tamtej pory świat trochę poszedł naprzód i ówczesne uregulowania niekoniecznie muszą w pełni odpowiadać współczesnej rzeczywistości. Dobrze, jeśli taka umowa (Deed of Partnership) jest sporządzona przez prawnika. 

Umowa powinna regulować takie kwestie jak:

1. Nazwiska, imiona i adresy partnerów, siedzibę spółki.
2. Datę założenia i czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.
3. Nazwę spółki i przedmiot jej działalności.
4. Określenie wkładów wnoszonych przez każdego partnera i ich wartość, sposób dzielenia zysków i strat.
5. Aktywa spółki, kto jest ich właścicielem itp.
6. Sposób zarządzania, podział obowiązków. Gdy spółkę reprezentują tylko niektórzy partnerzy, nazwiska i imiona tych partnerów.
7. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych.
8. Konto bankowe i sposoby zarządzania zgromadzonymi na nim środkami.
9. Ubezpieczenia, wydatki, dywidendy,
10. Sposoby przeprowadzania zmian w strukturze spółki oraz jej rozwiązania.

Rejestracja

Przy zakładaniu spółki w Anglii każdy z partnerów musi zarejestrować się w urzędzie podatkowym (HM Revenue and Customs) jako osoba prowadząca działalność gospodarczą dla celów self-assessment. Oznacza to między innymi, że każdy ze wspólników będzie musiał rozliczać się, co roku z dochodu w urzędzie podatkowy,

Jednocześnie niezbędne jest również zarejestrowanie w HMRC samej spółki, która otrzyma osobny numer referencyjny. Co roku partnerzy powinni wysyłać do urzędu skarbowego rozliczenie roczne spółki podpisane przez upoważnionego partnera.


Plusy i minusy

Patrnership ma zarówno słabe jak i mocne strony. Do tych pierwszych należy między innymi fakt, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki osobistym majątkiem, nawet, jeśli bezpośrednio nie mieli udziału w zaciąganiu danych zobowiązań. W związku z tym należy dokładnie przyjrzeć się swoim ewentualnym wspólnikom. Do minusów należeć mogą konieczność zawierania kompromisów i wolniejsze podejmowanie decyzji, różnice w wizji rozwoju spółki poszczególnych wspólników.
Jednak niewątpliwą zaletą założenia partnership są najniższe koszty rejestracyjne i prowadzenia w stosunku do pozostałych spółek.

Data dodania: 2006-06-03

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony