Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Praca jako podwykonawca w branży budowlanej

W Wielkiej Brytanii w branży budowlanej pracują tysiące Polaków. Część z nich to po prostu pracownicy, bezpośrednio zatrudnieni przez swoich pracodawców. Jednak bardzo popularnym sposobem pracy w ‘budowlance’ jest samozatrudnienie (self-employment).

Branża specjalnej troski

Warto pamiętać, że prawo brytyjskie traktuje stosunki panujące w branży budowlanej w dość specyficzny sposób. O ile w innych branżach relacje między wykonawcami a podwykonawcami nie są regulowane w jakiś specjalny sposób, o tyle w branży budowlanej obowiązuje Construction Industry Scheme (CIS).

System CIS reguluje stosunki pomiędzy zleceniodawcą (contractor) i podwykonawcą (subcontractor). W praktyce dotyczy wszystkich firm i osób, które działają w branży budowlanej otrzymując zlecenia nie bezpośrednio od inwestora, lecz od wykonawcy lub podwykonawców.

W ramach systemu CIS zarówno zleceniodawca jak i podwykonawca występują jako niezależne firmy. Dotyczy to także osób samozatrudnionych (self-employed).

CIS w praktyce

Trzeba pamiętać, że system CIS dotyczy jedynie osób, które są faktycznie osobami samozatrudnionymi. Dlatego zleceniodawca weryfikując pracownika deklaruje, że nie jest on jego pracownikiem. Jednocześnie urząd podatkowy może zakwestionować status pracownika jako osoby samozatrudnionej. W takiej sytuacji zleceniodawca może ponieść koszty związane z koniecznością wyrównania zaległości w składkach National Insurance.

Zleceniodawca, zanim zapłaci podwykonawcy, ma obowiązek zweryfikować jego status, czyli jaką stawką zaliczki na podatek jest on objęty. Podwykonawca może być więc objęty następującymi stawkami:

- 30 procent – dotyczy osób lub spółek, które nie są zarejestrowane w systemie CIS
- 20 procent – dotyczy większości osób samozatrudnionych zarejestrowanych w CIS
- brutto, czyli brak obowiązku odprowadzania podatku – dotyczy większych firm. Od pieniędzy płaconych takim firmom zleceniodawca nie musi odprowadzać zaliczki na podatek.

Zleceniodawca może zweryfikować status podwykonawcy kontaktując się z CIS helpline. Wystarczającym sposobem weryfikacji jest także korespondencja z urzędu podatkowego potwierdzająca status podwykonawcy. Jeśli zleceniodawca nie wywiąże się z obowiązku weryfikacji podwykonawcy lub nie odprowadzi należnych składek to i tak będzie spoczywał na nim obowiązek uiszczenia zaległości.

Jednocześnie HMRC będzie wymaga od zleceniodawcy wysyłania co miesiąc sprawozdania podsumowującego płatności dla podwykonawców oraz odprowadzone zaliczki. Takie sprawozdanie musi być wysyłane również wówczas, gdy zleceniodawca nie dokonywał żadnych płatności. 

Dokonując płatności podwykonawcy zleceniodawca powinien wydać podwykonawcy podsumowanie zawierające sumę wypłaty i wysokość odprowadzonej zaliczki w danym okresie (zwykle miesiącu). Warto zauważyć, że system CIS umożliwia dokonywanie wszelkich rozliczeń z HMRC drogą internetową, bez używania papierowych formularzy.

Data dodania: 2010-02-01

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony