Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Praca w UK a dodatki na dzieci w Polsce

W ciągu ostatnich kilku lat tysiące obywateli polskich podjęło pracę w Wielkiej Brytanii. W wielu przypadkach ich rodziny pozostały w kraju a ich dzieci kontynuują w Polsce naukę. W takiej sytuacji można starać się o wsparcie finansowe na dzieci.

Kiedy można się starać o zasiłki na dzieci?

Podstawowym warunkiem, który należy spełnić by starać się o brytyjskie dodatki na dzieci jest fakt osobistego przebywania w Wielkiej Brytanii – ze względu na zamieszkiwanie tutaj lub na regularne przyjazdy w związku z wykonywaniem pracy. Nie wystarczy pracować dla brytyjskiego pracodawcy – praca musi być wykonywana w Wielkiej Brytanii.

Ponadto muszą być opłacane składki ubezpieczeniowe w Wielkiej Brytanii – National Insurance Contributions.

O jakie dodatki można się starać?

Podstawowym dodatkiem na dzieci o jaki może się starać osoba pracująca w Wielkiej Brytanii gdy dzieci pozostają w Polsce jest Child Benefit. Warto jednak pamiętać, że w takiej sytuacji zasiłek nie należy się automatycznie. Aby przysługiwał muszą być spełnione pewne warunki.

Przede wszystkim na dzieci przebywające w Polsce nie może być pobierany zasiłek rodzinny w Polsce. Jednak ponieważ Child Benefit jest wielokrotnie wyższy niż jego polski odpowiednik rodzice na ogół nie mają wielkiego problemu z podjęciem decyzji. Po drugie rodzic pracujący w Wielkiej Brytanii musi partycypować w kosztach utrzymania dziecka w wysokości co najmniej w wysokości Child Benefit. Child Benefit jest to pomoc w kosztach utrzymania dziecka a nie premia dla rodzica, który nie utrzymuje dziecka.

Po trzecie rodzic pracujący w Wielkiej Brytanii musi spełniać wymogi wynikające z ograniczeń dotyczących rynku pracy postawionych przez rząd Zjednoczonego Królestwa przy akcesji Polski do Unii Europejskiej. W praktyce oznacza to, że osoby, które pracują najemnie muszą być zarejestrowane w ramach Working Registration Scheme.

Po czwarte jeśli dziecko ma więcej niż 16 lat musi kontynuować naukę. Jeśli dzieco nie chodzi do szkoły Child Benefit nie może być wypłacany. Child Benefit w nie może być wypłacany dłużej niż do 19 roku życia dziecka.

Child Tax Credit

Osoby pracujące w Wielkiej Brytanii, a których dzieci mieszkają na stałe w Polsce zwykle nie mogą pobierać Child Tax Credit. Wynika to z zasady, że Child Tax Credit może być wypłacany jedynie wówczas gdy dziecko znajduje się pod opieką osoby składającej aplikację.

Osoba pracująca w Wielkiej Brytanii może jednak starać się o Child Tax Credit na dziecko mieszkające w Polsce jeśli utrzymuje dziecko oraz spełnia te same wymaganie, które dotyczą Child Benefit.

Czasowy pobyt w Wielkiej Brytanii

Warto pamiętać, że krótkie lub czasowe pobyty w Wielkiej Brytanii nie dają uprawnień do powyższych zasiłków. Osoba, która przyjeżdża do Wielkiej Brytanii na przykład na dwa miesiące, po czym na pół roku wraca do Polski by następnie na kolejne dwa miesiące przyjechać do Wielkiej Brytanii nie może pobierać brytyjskich dodatków na dzieci.

Jak wspomniałem wyżej, brytjskich dodatków nie mogą także pobierać osoby, które są formalnie zatrudnione w Wielkiej Brytanii jednak nie wykonują tu osobiście pracy. Pobieranie zasiłków na dzieci przez takie osoby jest traktowane jako wyłudzenie.

Data dodania: 2010-10-13

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony