Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Rejestracja firmy w Wielkiej Brytanii

Jak założyć firmę w Anglii? Każdy, kto rozpoczynał działalność gospodarczą w Polsce doskonale wie, jaki ogrom biurokratycznych kłód można rzucić pod nogi ludziom próbujących wziąć swój los we własne ręce. Tym milej zostaniemy zaskoczeni rozpoczynając pracę na własny rachunek w Wielkiej Brytanii

Sole trader

Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

Aby legalnie prowadzić firmę w Wielkiej Brytanii trzeba ją zarejestrować w urzędzie podatkowym – Inland Revenue. Można to zrobić wysyłając do IR formularz CWF1 (do pobrania w każdym oddziale tej instytucji) lub – to już po rozpoczęciu działalności dzwoniąc pod numer 08459 15 45 15.

Od tej chwili urząd podatkowy rozpoczyna naliczanie stałej składki ubezpieczenia społecznego – National Insurance Class 4. Jej wysokość wynosi 2.4 Funta tygodniowo. Składkę można płacić zarówno po otrzymaniu rachunku z IR (np. na poczcie) lub poprzez stałe zlecienie w banku (Direct Debit). 

Nieco inaczej rzecz wygląda w przypadku osób, które pracują w branży budowlanej jako podwykonawcy (subcontractors). Muszą się zarejestrować w Inland Revenue w tym charakterze. 

Więcej informacji na temat pracy jako podwykonawca w branży budolwanej w ramach systemu Construction Industry Scheme można znaleźć tutaj: Nowy System CIS 

Warto pamiętać, że nie zarejstrowanie działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od jej rozpoczęcia grozi karą w wysokości 100 funtów.

Partnership

Wiele osób podejmując działalność gospodarczą woli ją prowadzić raczej we współpracy ze wspólnikiem (wspólnikami) niż całkowicie samodzielnie. Naprostsza możliwość to prowadzenie biznesu na zasadzie partnership.

Najbliższym polskim odpowiednikiem brytyjskiej formy własności partnership jest spółka cywilna. Partnership może stworzyć, co najmniej dwóch wspólników wspólnie prowadzących działalność gospodarczą. Charakterystyczną cechą takiej spółki jest fakt, że nie ma ona osobowości prawnej. Oznacza to między innymi, że wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania spółki solidarnie całym swoim majątkiem. 

Podstawową sprawą przy zakładaniu partnership jest sporządzenie umowy regulującej strukturę spółki, wzajemne zobowiązania wspólników a także sposoby rozwiązywania ewentualnych kwestii spornych. Jeśli taka umowa nie zostanie sporządzona wszelkie kwestie sporne będą regulowane przez The Partnership Act z 1890 a więc z czasów wiktoriańskich. Od tamtej pory świat trochę poszedł naprzód i ówczesne uregulowania niekoniecznie muszą w pełni odpowiadać współczesnej rzeczywistości. Dobrze, jeśli taka umowa (Deed of Partnership) jest sporządzona przez prawnika, chociaż nie jest to konieczne z punktu widzenia przepisów.

Poza tym o powstaniu partnership należy poinformować HM Revenue and Customs podając nazwę spółki, dane wspólników oraz adres spółki. Można to zrobić pisemnie lub telefonicznie. Podobnie jak w przypadku zarejestrowanej działalności gospodarczej każdy ze wspólników musi zarejestrować prowadzenie działalności gospodarczej dla celów self-assessment.

Patrnership ma zarówno słabe jak i mocne strony. Do tych pierwszych należy między innymi fakt, że wspólnicy odpowiadają za zobowiązania spółki osobistym majątkiem, nawet, jeśli bezpośrednio nie mieli udziału w zaciąganiu tych zobowiązań. Rozsądek wymaga, więc dokładnego sprawdzenia ewentualnych wspólników. Jednak niewątpliwą zaletą założenia partnership są najniższe koszty rejestracyjne i prowadzenia w stosunku do pozostałych spółek. 

Limited company

Nieco inaczej wygląda rejestracja limited company (odpowiednik spółki z ograniczoną odpwiedzialnością) oraz innych firm stanowiących odrębną od swoich właścicieli osoby prawne. W Wielkiej Brytanii, podobnie jak w Polsce, istnieją dwie formy własności firm: prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne (unincorporated) i osoby prawne (incorporated). W przypadku tych pierwszych właściciele są w pełni odpowiedzialni za długi firmy, odpowiadając za nie całym swoim majatkiem. 

Najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej poprzez osobę prawną jest spółka z ograniczona odpowiedzialnością (lmited company). Jej dyrektor i udziałowcy zwykle nie odpowiadają osobistym majątkiem za jej długi o ile nie poręczyli nim zobowiązań spółki. 

Limited Company pod względem kosztów startu i utrzymania jest formą droższą niż samozatrudnienie lub partnership. W przeciwieństwie do firmy jednoosobowej i spółki cywilnej musi zostać zarejestrowana w Rejestrze Spółek (Register of Companies, w Companies House). Najłatwiejszym - i w gruncie rzeczy najtańszym - sposobem na założenie spółki jest skorzystanie z posrednictwa wyspecjalizowanej firmy. 

Co roku do Companies House musi być wysyłane sprawozdanie roczne oraz dokumenty finansowe. W przypadku spółek o obrocie powyżej 5 mln funtów muszą być poddane audytowi i zatwierdzone przez biegłego księgowego (chartered accountant). Oprócz tego, co roku należy wysyłać do HM Revenue and Customs rozliczenie roczne spółki (Corporation Tax Return). Osobiste rozliczenia podatkowe muszą wysyłać do urzędu skarbowego także dyrektorzy spółki.

Ciąg dalszy nastąpi.

Data dodania: 2006-06-12

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony