Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Rezydencja podatkowa spółki

Kwestia rezydencji podatkowej to jeden z najważniejszych problemów, które powinny być brane pod uwagę przy wyborze kraju założenia spółki. Kraj, w którym spółka jest rezydentem ma prawo opodatkowania jej dochodów, niezależnie od miejsca, w którym zostały uzyskane.

Władze brytyjskie wykorzystują dwa podejścia do wyznaczania rezydencji podatkowej spółki: prawne i ekonomiczne. Zgodnie z pierwszym podejściem spółka jest traktowana jako rezydent podatkowy kraju, w którym została utworzona. Zgodnie z drugim podejściem spółka jest uważana za rezydenta podatkowego kraju, w którym jest zarządzana.

Zgodnie z brytyjskim prawem każda spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii jest automatycznie traktowana jako rezydent podatkowy w Wielkiej Brytanii. Na pierwszy rzut oka kwestia rezydencji spółki wydaje się oczywista i wygodna dla obywateli polskich zakładających spółki w Wielkiej Brytanii. Niestety nie jest.

Poza podejściem prawnym Wielka Brytania wykorzystuje także podejście ekonomiczne. Stosuje je między innymi wobec spółek rejestrowanych w innych krajach a działających w Wlk. Brytanii. Co bardziej istotne takie podejście wynika również z międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieranych z innymi krajami, w tym z Polską.

Zgodnie z Konwencją Wiedeńską z 1980 roku ratyfikowane umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed regulacjami kraju, który jest ich uczestnikiem. Dotyczy to także obowiązującej Umowy o Unikaniu Podwójnego opodatkowania między Polską a Wlk. Brytanią z 2006 roku. Dla celów wyznaczenia rezydencji podatkowej spółki zakładanej przez obywateli polskich w Wlk. Brytanii zastosowanie mają więc przede wszystkim zapisy tej umowy.

Zgodnie z powyższą umową jako spółka rejestrowana w Wlk. Brytanii jest traktowana jako rezydent dla celów podatkowych kraju, w których znajduje się jej „miejsce faktycznego zarządu” (place of effective management). Znaczenie tego pojęcia jest bardziej szczegółowo definiowane w komentarzu do umowy. Zgodnie z nim jest to:

„Miejsce faktycznego zarządu to miejsce, w którym, z merytorycznego punktu widzenia, podejmowane są kluczowe decyzje w sprawach zarządzania i w sprawach handlowych, niezbędne do prowadzenia działalności przedsiębiorstwa"

Zgodnie z komentarzem spółka może mieć więcej niż jedno miejsce zarządu. Jednak może mieć jedynie jedno miejsce faktycznego zarządu. Jako główne kryterium w ustalaniu tej kwestii jest ustalenie miejsca, w którym najwyższa rangą osoba lub grupa osób (np. zarząd) podejmuje w istocie kluczowe decyzje zarządcze i handlowe niezbędne dla działalności spółki. Spółka jest rezydentem podatkowym w kraju, w którym takie miejsce się znajduje.

Data dodania: 2012-08-24

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony