Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Spółka w Wielkiej Brytanii a rejestracja VAT

Właściwe miejsce rejestracji dla celów podatku VAT nie jest bezpośrednio związane z krajem, w którym spółka została utworzona i w którym ma siedzibę. Innymi słowy spółka zarejestrowana w Wielkiej Brytanii i posiadająca tam siedzibę, niekoniecznie musi być zarejestrowana w tym kraju dla celów podatku VAT

Według ogólnej zasady, jeśli siedziba spółki jest inna niż stałe miejsce prowadzenia działalności, to krajem właściwym dla rejestracji VAT jest kraj, w którym znajduje się stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.

Jeśli spółka nie ma stałego miejsca prowadzenia, zwykle podlega dla celów VAT regulacjom brytyjskim.

Miejsce prowadzenia działalności w Wielkiej Brytanii

W przypadku gdy miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w Wielkiej Brytanii, spółka podlega obowiązkowi rejestracji dla celów VAT, gdy jej obrót przekroczy w ciągu 12 miesięcy próg rejestracji VAT. W roku podatkowym 2012/13 próg ten wynosi 77 tysięcy funtów. Sprzedaż do innych krajów Unii Europejskicj nie musi być brana pod uwagę przy obliczaniu progu VAT.

Podobna sytuacja ma miejsce, gdy wartość towarów nabywanych przez spółkę w innych krajach Unii Europejskiej i sprowadzanych do Wielkiej Brytanii przekroczy próg VAT w ciągu roku kalendarzowego.

Spółka prowadząca działalność w Wielkiej Brytanii może zostać zarejestrowana dla celów VAT nawet jeśli nie przekracza progu rejestracji VAT. Rejestracja może mieć wówczas charakter dobrowolny. Dobrowolna rejestracja dla celów VAT może okazać się korzystna na przykład gdy dostarcza towary lub usługi ze stawką 0%. 

Miejsce prowadzenia działalności poza Wielką Brytanią

Jeśli miejsce prowadzenia działalności znajduje się poza Wielką Brytanią, spółka może zostać zarejestrowana dla celów VAT w tym kraju jeśli:

• sprzedaje towary klientom w Wielkiej Brytanii, którzy nie są płatnikami VAT jeśli wartość takiej sprzedaży w ciągu roku kalendarzowego przekracza 70 tysięcy funtów; poniżej tego progu rejestracja może mieć charakter dobrowolny;

• miejsce dostawy usług znajduje się w Wielkiej Brytanii;

• sprzedaje w Wielkiej Brytanii towary objęte akcyzą.

Data dodania: 2012-10-25

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony