Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Zasilek macierzynski

Kobietom, które spodziewają się dziecka a jednocześnie pracują może przysługiwać zasiłek macierzyński. Jego wysokość zależy od formy zatrudnienia oraz zarobków. W przypadku pracy “na etacie” przysługuje zwykle maternity pay wypłacany przez pracodawcę. W przypadku osób samozatrudnionych można usykać Maternity Allowance.

Statutory Maternity Pay Kobietom, które mają pracodawcę (pracują na “etacie”), a które przechodzą na urlop macierzyński przysługuje zwykle statutory maternity pay. Zasiłek ten jest wypłacany przez pracodawcę kobiety, który następnie rozlicza się z urzędem podatkowym. Do 1 kwietnia 2007 roku można było go otrzymywać przez 26 tygodni. Od 1 kwietnia 2007 okres ten został przedłużony do 39 tygodni.

Przez pierwsze 6 tygodni urlopu macierzyńskiego jego wysokość wynosi 90 procent uzyskiwanej płacy. Przez kolejne 33 tygodnie jego wysokość wynosi maksymalnie 112,5 funta. Aby kwalifikować się na Statutory Maternity Pay, kobieta musi spełniać następujące warunki:

być zatrudnioną przez tego samego pracodawcę przez co najmniej 26 tygodni w 15 tygodniu przed planowaną datą urodzenia dziecka. Zarabiać co najmniej 87 funtów tygodniowo

Zasiłek macierzyński można zacząć otrzymywać najwcześniej na 11 tygodni przed planowaną datą urodzenia dziecka. Warto pamiętać, że w trakcie otrzymywania tego zasiłku można przepracować do 10 dni roboczych.

Zasiłek jest wypłacany przez pracodawcę w ten sam sposób jak zwykłe wypłaty. Aby wystąpić o zasiłek należy poinformować pracodawcę o zamiarze rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego na co najmniej 28 dni przez planowaną datą rozpoczęcia urlopu. Pracodawcy należy też przekazać też certyfikat MATB1, który powinien wystawić lekarz lub położna. Jeśli pracodawca nie może wypłacań zasiłku macierzyńskiego powinien on przekazać zatrudnionej kobiecie formularz SMP1 wyjaśniający dlaczego wypłata zasiłku nie jest możliwa.

Maternity Allowance Jeśli dana osoba nie kwalifikuje się do tego aby uzyskać zasiłek macierzyński wypłacany przez pracodawcę może się jej należeć Maternity Allowance. O Maternity Allowance mogą się także starać kobiety, które prowadzą działalność gospodarczą. Wysokość Maternity Allowance wynosi do 90 procent średnich tygodniowych dochodów, nie może jednak przekraczać 112,5 funta. W przypadku osób samozatrudnionych, które opłacają składki NIC Class 2 okres, w którym opłacane są skladki traktowany jest jako uprawniający do maksymalnej stawki Maternity Allowance. Podobnie jak SMP, zasiłek ten można uzyskiwać przez 39 tygodni.

Aby kwalifikować się do Maternity Allowance trzeba spełniać następujące warunki:

uzyskiwać dochód w wysokości co najmniej 30 funtów tygodniowo w ciągu 13 tygodni w 66 tygodniowym okresie kwalifikacyjnym (test period) w ciągu 66 tygodni okresu kwalifikacyjnego kobieta musi pracować co najmniej 26 tygodni.

W celu uzyskania Maternity Allowance należy złozyć do odpowiedniego oddziału Job Centre aplikację w formie wypełnionego formularza MA1 wraz z certyfikatem MATB1 oraz innymi odpowiednimi dokumentami, w zależności od sytuacji (np. SMP1, Small Earnings Certificate).

Data dodania: 2008-02-15

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony