Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Zwolnienie z opłacania skadłki

Od dawna mam kartę CIS. Problem w tym, że na jej podstawie pracuję w sumie tylko przez kilka tygodni w roku. Poza tym jestem zatrudniony na „etacie” i stąd pochodzi większość moich dochodów. Czy w takiej sytuacji muszę płacić składki National Insurace – dwa funty tygodniowo?

Pomimo, że osoby prowadzące działalność gospodarczą, w tym podwykonawcy pracujący na podstawie karty CIS powinny płacić składki na ubezpieczenie społeczne klasy 2 (National InsuranceContributions Class 2) to możliwe jest uzyskanie zwolnienia z tego obowiązku. 

Opłacanie składki NIC Class 2 rozpoczyna się w momencie rejestracji działalności gospodarczej. Składka wynosi 2,1 funtów tygodniowo i ma charakter stały, niezależny od wysokości dochodów. Muszą ją opłacać osoby, które są samozatrudnione, mają więcej niż 16 lat a nie przekraczają wieku emerytalnego. 

Istnieje możliwość zwolnienia z tej składki, gdy dana osoba ma uzasadnione podstawy by przypuszczać, że jej całoroczne dochody nie przekroczą minimum w wysokości 4345 funtów. W tym celu należy wypełnić formularz CF10 (dostępny w biurach Inalnd Revenue oraz na stronie www.inlandrevenue.gov.uk) i wysłać go do National Insurance Contributions Office.

Urząd podatkowy powinien w tej sytuacji wystawić tzw. Certificate of Exeption . Okres oczekiwania na decyzję Inland Revenue, może wynieść 4-6 tygodni.

Możliwe jest również uzyskanie zwrotu już zapłaconej składki jeżeli całoroczne dochody nie przekroczyły 4345 funtów. W takiej sytuacji należy napisać list z wnioskiem i wysłać go na powyższy adres. Do listu powinno być załączone potwierdzenie uzyskanych dochodów. Nie należy wówczas jednak wypełniać formularza CF10. Trzeba pamiętać, że aplikacja powinna być wysłana przed 31 grudnia roku, w którym zakończył się dany rok podatkowy - w przypadku roku podatkowego, który skończył się 5 kwietnia 2006 roku wnioski można wysyłać do końca grudnia tego roku. Jest to więc zaledwie kilka miesięcy.

Data dodania: 2006-07-09

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony