Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Zwrot podatku

Niedawno dostałam od pracodawcy certyfikat P60. Co to jest i czy na tej podstawie mogę odzyskać podatek?

P60 jest to certyfikat wydawany pracownikowi przez pracodawcę po zakończeniu roku podatkowego, który w Wlk. Brytanii przypada na dzień 5 kwietnia. Zawiera on wiele ważnych informacji, takich jak wysokość dochodów uzyskanych przez pracownika oraz kwoty odprowadzone do urzędu podatkowego (Inland Revenue) na poczet jego zobowiązań: podatku dochodowego i składki na ubezpieczenie społeczne. 
Na P60 znajdują się też inne informacje dotyczące zatrudnienia, takie jak adresy pracodawcy i pracownika, wysokość składki ubezpieczenia społecznego odprowadzanej przez pracodawcę, numer referencyjny pracodawcy i National Insurance Number pracownika.
Podobnym dokumentem jest certyfikat P45 wydawany pracownikowi, który zakończył zatrudnienie w ciągu trwania roku podatkowego.
Samo otrzymanie od pracodawcy certyfikatu P60 lub P45 nie jest jeszcze równoznaczne z prawem do zwrotu podatku dochodowego. Odzyskać możesz jedynie nadpłatę podatku. Możesz mieć takie prawo, jeżeli, według kryteriów Fiskusa zarabiałeś mało. Często zdarza się to osobom, które nie były zatrudnione przez cały rok podatkowy. 

W takim przypadku nadpłata powstaje, ponieważ dochód nie przekroczył lub przekroczył nieznacznie kwotę wolną od podatku. W ubiegłym roku podatkowym kwota wolna wynosiła 4 tys. 895 funtów rocznie (obecnie 5 tys. 35 funtów rocznie)

Zwrot podatku może się należeć też wszystkim pracującym w Wlki. Brytanii, którzy z jakichś powodów zapłacili podwyższoną stawkę podatku (jest ona oznaczona kodem BR na certyfikacie P45).

Przeważnie następuje to w sytuacji, gdy pracownik był zatrudniony w więcej niż jednym miejscu pracy, lub gdy – zmieniając miejsce zatrudnienia - nie dostarczył nowemu pracodawcy certyfikatu P45. Wówczas pracodawca może być zobowiązany do odprowadzania wyższej stawki podatku. Pracownik może jednakże odzyskać po zakończeniu roku podatkowego.


Artykuł ukazał się w tygodniku Fusion Magazine.


Zwrot podatku z Anglii - kliknij tutaj


Po odejściu z firmy mój pracodawca nie wystawił mi żadnego zaświadczenia. Jak mogę odzyskać podatek?

Sytuacje, w których pracodawca zaniedbuje obowiązek wystawienia pracownikowi certyfikatu P45 lub P60, lub zostaje on zagubiony przez pracownika nie należą do rzadkości. Inland Revenue dopuszcza zwrot podatku, nawet jeżeli nie posiadasz takich dokumentów. Wówczas podstawą do zwrotu podatku może być ostatni odcinek twojej wypłaty (payslip) lub list od pracodawcy informujący o wysokości dochodu i odprowadzonego podatku.

Po zwrot nadpłaconego podatku udaj do jednego z oddziałów brytyjskiego Fiskusa. Adresy i telefony znajdziesz na stronie www.hmrc.gov.uk. Możesz też skorzystać z pomocy firm specjalistycznych. Wówczas musisz się liczyć z koniecznością zapłacenia prowizji, która kształtuje się w granicach 9 - 30 proc. wartości odzyskanej sumy. 

Najcześciej Inland Revenue zwraca nadpłacony podatek w formie czeku. Cała procedura trwa 4-8 tygodni. 

Autor: Brytania Ltd

Artykuł ukazał się w tygodniku Fusion Magazine.


Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii - kliknij tutaj

Data dodania: 2006-07-09

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony