Masz pytania?
zadzwoń!

020 8144 6976

Zwrot Working Tax Credit

Mojemu koledze w ubiegłym roku przyznano Working Tax Credit. Jednak niedawno zażądano od niego zwrotu wypłaconej sumy. Czy to jakiś błąd?
Taka sytuacja mogła się tak zdarzyć, jeśli w danym roku podatkowym dochód był wyższy niż w poprzednim lub jeśli normalna liczba przepracowanych godzin w tygodniu była niższa niż 30.

Working Tax Credit jest to wsparcie finansowe dla pracujących osób o niskich dochodach. Samotna osoba może je uzyskać jedynie w pewnych okolicznościach. Aby było to możliwe musi spełniać następujące warunki:

- musi pracować co najmniej 30 godzin tygodniowo
- jej roczny dochód nie może przekraczać określonej sumy
- musi mieć co najmniej 25 lat

Aby uzyskać WTC w pełnym wymiarze przysługującym osobie samotnej, jej dochód w bieżącym roku podatkowym nie może przekroczyć 5220 funtów. Za każdy funt powyżej tej kwoty należny WTC spada o 37 pensów.

W przypadku Tax Credits problemem jest specyficzny sposób wyliczania tego zasiłku. W skrócie można ująć to w ten sposób, że wyliczany jest na podstawie dochodu z roku poprzedniego, jednak należny jest na podstawie dochodu z roku bieżącego. W efekcie, jeśli w kolejnym roku podatkowym dochód będzie wyższy niż w roku poprzednim może się okazać, że HM Revenue and Customs zażąda zwrotu części lub nawet całości wypłaconej pomocy finansowej.

Przykład:

Pan Krzysztof przyjechał do Wielkiej Brytanii w październiku 2004 roku i od początku listopada podjął pracę i zarabiał 1100 funtów miesięcznie. W efekcie jego dochód w roku za rok podatkowy 2004/05 wyniósł 5500 funtów. W we wrześniu 2005 pan Krzysztof złożył aplikację o WTC i dostał Tax Credit w wysokości 1288 funtów przyznany za okres do 5 kwietnia 2006. Niestety, pan Krzysztof przez resztę roku podatkowego zarabiał 1100 funtów miesięcznie i jego roczny dochód przekroczył 13000 funtów. W efekcie gdy w pan Krzysztof wyłał do Tax Credit Office deklarację roczną, okało się, że HM Revenue and Customs zażądał zwrotu wypłaconej pomocy finansowej.

Sytuacja zmienia się w istotnym stopniu począwszy od 6 kwietnia 2006. W przypadku aplikacji składanych po tym terminie nie ma konieczności zwracania sumy nadpłaconej za dany rok podatkowy o ile dochód nie był wyższy niż 25000 od dochodu za rok poprzedni.


Data dodania: 2006-10-02

Poleć znajomym!

copyright © 2006-2020 Brytania LTD Regulamin korzystania ze strony